Realizacja Inwestycji Budowlanych w Obiektach Zabytkowych - Konferencja

Cykl konferencji które mają na celu przybliżenie wszystkim osobom nowoczesnych technologii, metod oraz usług, które z powodzeniem można zastosować w obiektach zabytkowych. Skamol jako jeden z prelegentów przedstawi system hydroaktywny który daje możliwość izolacji ścian od wewnątrz. Całość konferencji jest spójna i stanowi ona unikatowy projekt z różnorodną tematyką i wysokim poziomem merytorycznym. Spotkania są doskonałą okazją do rozwoju zawodowego, wymiany doświadczeń oraz dostępem do nowatorskich rozwiązań technologicznych.

Obiekty zabytkowe to nie tylko bezcenne pałace, zamki i świątynie. To także kamienice, hotele, urzędy,
dworki, szkoły, obiekty usługowe czy biurowe. W obiektach zabytkowych znalazło siedzibę wiele
instytucji i przedsiębiorstw. Należą do różnych właścicieli – władz samorządowych, placówek kultury,
osób prywatnych czy różnych organizacji. Każdy z tych podmiotów zobowiązany jest dbać o „swój”
zabytek.

Skamol zaprasza:

18 kwiecień - Wrocław

10 maj Gdańsk

20 wrzesień Kraków

18 październik Warszawa

22 listopad Poznań

Wróć