Specyfikacja

 

Poniżej znajduje się krótki opis, jeśli chcesz przypisać SkamoWall do swojego projektu.

Informacje ogólne

Materiał, który ma być użyty do izolacji wewnętrznej, musi być wykonany z materiału aktywnego kapilarnie, jak krzemian wapnia. Materiał musi mieć neutralny szary odcień.

 

Produkcja krzemianu wapnia

Krzemian wapnia musi być dostarczany w prasowanych płytach o wymiarach 1000 × 610 mm o gęstości (EN 1602) 225 kg/m³.

Tolerancje na długości, szerokości i grubości płyt nie mogą przekraczać ±2,5 mm.

 

Krzemian wapnia

Krzemian wapnia musi spełniać szereg wymagań odnośnie do parametrów izolacji wewnętrznej:

  • Dla dobra środowiska pracy nie może zawierać kwarcu
  • Zdolność regulacji wilgotności, dyfuzja pary wodnej (EN 12086), wartość μ nie może przekraczać 3
  • Dźwiękochłonność, wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw dla płyty 25 mm musi wynosić co najmniej 25 (-2; -4) dB
  • Gęstość albo odporność na ciśnienie musi wynosić co najmniej 1500 kPa
  • Sprawność cieplna, przewodność cieplna (EN 12667), wartość λ23,50, maksymalnie 0,068 W/m²K

 

Farba

 

DYRUP Silicate Primer V

Spoiwo: Szkło wodne potasowe

Szczególne właściwości: DYRUP Silicate Primer V doskonale przenika oraz tworzy dobrą przyczepność do późniejszej obróbki na powierzchniach chłonnych.

Zakres: DYRUP Silicate Primer V jest stosowany na wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchniach mineralnych, takich jak tynk, tynk krzemianowy, powierzchniach zmywalnych ciśnieniowo, piaskowiec wapienny  i na powierzchniach impregnowanych krzemianem.

DYRUP Silicate Primer V jest także stosowany do rozcieńczania DYRUP Indoor Silicate.

Obróbka: Tynk mineralny, powierzchnie zmywalne ciśnieniowo i tynk krzemianowy/ farba krzemianowa i elewacje z piaskowca należy gruntować 1 x z DYRUP Silicate Primer V z dodatkiem wody w stosunku 1:1.

 

DYRUP Indoor Silicate Paint

Spoiwo: Szkło wodne potasowe

Zakres: DYRUP Indoor Silicate paint jest opracowany specjalnie do powierzchni mineralnych. Produkt nadaje się do stosowania np. w szkołach, żłobkach oraz ogólnodostępnych pomieszczeniach, gdzie szczególną uwagę zwraca się na klimat wewnętrzny pomieszczeń.

Absorpcja wody W wartość: 0.07 [kg/m² - h 0.5] DIN EN 1062

Dyfuzja Sd wartość: 0.007 m DIN EN 1062

Gloss App. 2 - Matte

Szczególne właściwości: DYRUP Indoor Silicate to wpełni silikatowa farba zgodna z niemiecką normą  DIN 18363 rozdział 2.4.1. Produkt charakteryzuje się wysoką dyfuzyjnością oraz doskonałą zdolnością krycia. Dodatkowo, DYRUP Indoor Silicate nie zawiera dodatków polimerowych oraz środków konserwujących i rozpuszczalników, a skład produktu nie stwarza warunków do rozwoju pleśni.

 

Chcesz wiedzieć więcej?