--Skamo--Wall FAQ

Jeśli masz pytania dotyczące SkamoWall, zebraliśmy tutaj kilka z nich najczęściej zadawanych.

Informacje ogólne

Czy do montażu płyt SkamoWall można użyć innych produktów?

Nie.
W ten sposób gwarancja wygasa.

Czy do montażu systemu SkamoWall potrzebne są specjalne narzędzia?

Wymagane są tylko podstawowe narzędzia ręczne.
Zobacz jakie na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Czy płyty SkamoWall można zamontować samodzielnie?

Tak.
Zobacz jak na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Czy podczas montażu SkamoWall potrzebny jest sprzęt ochronny?

Nie.
Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny, ale zalecane jest zapoznanie się z instrukcjami w karcie charakterystyki.

Czy system SkamoWall może być montowany w łazienkach?

System SkamoWall może być stosowany w łazienkach pod warunkiem, że obszar, który będzie poddany działaniu wody jest pokryty płytkami. Należy zachować co najmniej 50cm przestrzeni nie pokrytej płytkami powyżej lub obok obszaru natrysku.

Czy wykwity solne mogą być widoczne na płycie SkamoWall Board?

W skrajnych przypadkach, mogą być widoczne.

Gdzie można kupić system SkamoWall?

Zobacz dystrybutorów na https://www.skamowall.pl/dystrybutorzy/

Ile potrzeba każdego produktu SkamoWall?

Oblicz to na https://www.skamowall.pl/kalkulator/

Jak zamontować SkamoWall?

Dowiedz się jak na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Jaka jest minimalna liczba produktów potrzebnych do montażu?

Klej SkamoWall Adhesive oraz płyta SkamoWall Board.
Nie używaj innych produktów oprócz dedykowanych do montażu SkamoWall.

Jakie są korzyści z zastosowania systemu SkamoWall?

Lepszy klimat w pomieszczeniu poprzez regulację wilgoci oraz eliminacja wzrostu pleśni.

Informacje o płycie

Jaka jest grubość płyty SkamoWall Board?

Standardowe grubości to 25, 30, 50 oraz 100mm.
Dostępne inne grubości w zakresie od 20 do 105mm.

Jaką wartość izolacji zapewania płyta SkamoWall Board o grubości 25mm?

R = 0.37.
U = 2.72.

Jaką wartość izolacji zapewnia płyta SkamoWall Board o grubości 50mm?

R = 0.74.
U = 1.36.

Jaką wartość izolacji zapewnia płyta SkamoWall Board o grubości 100mm?

R = 1.47.
U = 0.68.

Jaki ciężar może utrzymać płyta SkamoWall Board?

Płyta jest przystosowana do wkrętów.
Dowiedz się więcej na https://www.skamowall.pl/skamowall-living/informacje-techniczne/system-przystosowany-do-wkretow/

Jakie są wymiary płyty SkamoWall Board?

Standardowy wymiar to 1,000 × 610mm.
Dostępne inne wymiary do 2,440 × 1,220mm.

Informacje o tynkach

Jaka jest różnica pomiędzy Skamol Smooth Plaster a Skamol Structural Plaster?

Skamol Smooth Plaster jest to tynk gładki.
Skamol Structural Plaster to tynk strukturalny, gruboziarnisty (do 2mm).

Jaka jest wielkość ziarna Skamol Structural Plaster?

Wielkość ziarna wynosi do 2mm.

Informacje o montażu

Czy płyta SkamoWall Board jest montowana na kleju?

Tak.

Czy płyta SkamoWall Board powinna być w pełni przyklejona?

Tak.

Czy płyta SkamoWall Board powinna być zagruntowana?

Tak.
Tylko ta strona płyty SkamoWall Board wymaga gruntowania, na którą będzie nakładany tynk.

Czy płytę SkamoWall Board należy odwrócić w określony sposób?

Nie.

Czy Skamol rekomenduje określony preparat grzybobójczy?

Nie.

Czy SkamoWall może być montowany na drewnie?

Tak.
Jednakże membrana bitumiczna musi być umieszczona pomiędzy SkamoWall a drewnem.

Czy SkamoWall może być montowany na ścianie szkieletowej?

Tak.
Jednakże, ściana szkieletowa musi być wykonana z materiału nieorganicznego.

Czy SkamoWall może być zastosowany dla ścian wykonanych w technologii muru pruskiego?

Tak.
Jednakże, należy umieścić membranę bitumiczną pomiędzy SkamoWall a kratownicą.

Czy Skamol Smooth Plaster powinien być nakładany raz lub wiele razy?

Najczęściej najlepszy efekt uzyskuje się nakładając kilka cienkich warstw jedna na drugą.

Czy tylna ściana powinna być całkowicie prosta?

Nierówności do 15mm można korygować przy użyciu Skamol Adhesive.

Czy tylna ściana powinna być całkowicie przeszlifowana?

Resztki smoły, lakieru i inne materiały organiczne muszą zostać usunięte.
Nierówności nie mogą być większe niż 15mm.

Czy tylna ściana powinna być zagruntowana?

Nie.

Czy w płycie SkamoWall Board można wykonać frez pod instalację elektryczną?

Tak.
Zobacz jak na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Jaka powinna być odległość pomiędzy płytą SkamoWall Board a podłogą?

Albo 5mm wolnej przestrzeni, albo 5mm z nieorganicznym elastycznym materiałem.

Kiedy należy zastosować siatkę wzmacniającą Skamol Mesh?

Siatkę Skamol Mesh należy stosować tylko w przypadkach, gdy ściany narażone są na wibracje np. tory kolejowe.

Informacje o pracach wykończeniowych

Czy farba może zostać zastosowana bezpośrednio na płytę SkamoWall Board?

Nie.
Jednakże, jeśli Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster jest nałożony, może zostać zastosowana farba otwarta na dyfuzję o wartości SD=0.01

Czy można malować SkamoWall?

Tak.

Może zostać zastosowana farba otwarta na dyfuzję o wartości SD=0.01

Dowiedz się więcej na https://www.skamowall.pl/informacje-techniczne/farba/ 

 

Czy można zamontować filc na systemie SkamoWall?

Nie.

Czy można zamontować materiał szklany na SkamoWall?

Nie.

Czy można zastosować tapetę na SkamoWall?

Nie.

Czy Skamol rekomenduje określoną farbę?

Rekomendujemy połączenie podkładu krzemianowego DYRUP Silicate Primer V oraz farby silikatowej DYRUP Indoor Silicate Paint.

Dowiedz się więcej na https://www.skamowall.pl/informacje-techniczne/farba/ 

 

Czy Skamol rekomenduje określone gwoździe?

Skamol rekomenduje gwoździe ze stali nierdzewnej.

Czy Skamol rekomenduje określone wkręty?

Skamol rekomenduje wkręty ze stali nierdzewnej.

Chcesz wiedzieć więcej?