--Skamo--Wall Basic FAQ

Jeśli masz pytania dotyczące SkamoWall Basic, zebraliśmy tutaj kilka z nich najczęściej zadawanych.

Informacje ogólne

Czy do montażu płyt SkamoWall Basic można użyć innych produktów?

Nie.
W ten sposób gwarancja wygasa.

Czy do montażu systemu SkamoWall Basic potrzebne są specjalne narzędzia?

Wymagane są tylko podstawowe narzędzia ręczne.
Zobacz jakie na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Czy płyty SkamoWall Basic można zamontować samodzielnie?

Tak.
Zobacz jak na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Czy podczas montażu SkamoWall Basic potrzebny jest sprzęt ochronny?

Nie.
Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny, ale zalecane jest zapoznanie się z instrukcjami w karcie charakterystyki.

Czy system SkamoWall Basic może być montowany w łazienkach?

System SkamoWall Basic może być stosowany w łazienkach pod warunkiem, że obszar, który będzie poddany działaniu wody jest pokryty płytkami. Należy zachować co najmniej 50cm przestrzeni nie pokrytej płytkami powyżej lub obok obszaru natrysku.

Czy wykwity solne mogą być widoczne na płycie SkamoWall Basic Board?

W skrajnych przypadkach, mogą być widoczne.

Gdzie można kupić system SkamoWall Basic?

Zobacz dystrybutorów na https://www.skamowall.pl/dystrybutorzy/

Ile potrzeba każdego produktu SkamoWall Basic?

Oblicz to na https://www.skamowall.pl/kalkulator/

Jak zamontować SkamoWall Basic?

Dowiedz się jak na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Jaka jest minimalna liczba produktów potrzebnych do montażu?

Klej SkamoWall Basic Adhesive oraz płyta SkamoWall Basic Board.
Nie używaj innych produktów oprócz dedykowanych do montażu SkamoWall Basic.

Jakie są korzyści z zastosowania systemu SkamoWall Basic?

Lepszy klimat w pomieszczeniu poprzez regulację wilgoci oraz eliminacja wzrostu pleśni.

Informacje o płycie

Jaka jest grubość płyty SkamoWall Basic Board?

Standardowe grubości to 25, 30, 50 oraz 100mm.
Dostępne inne grubości w zakresie od 20 do 105mm.

Jaką wartość izolacji zapewania płyta SkamoWall Basic Board o grubości 25mm?

R = 0.37.
U = 2.72.

Jaką wartość izolacji zapewania płyta SkamoWall Basic Board o grubości 50mm?

R = 0.74.
U = 1.36.

Jaką wartość izolacji zapewnia płyta SkamoWall Basic Board o grubości 100mm?

R = 1.47.
U = 0.68.

Jaki ciężar może utrzymać płyta SkamoWall Basic Board?

Płyta jest przystosowana do wkrętów.
Dowiedz się więcej na https://www.skamowall.pl/skamowall-living/informacje-techniczne/system-przystosowany-do-wkretow/

Jakie są wymiary płyty SkamoWall Basic Board?

Standardowy wymiar to 1,000 × 610mm.
Dostępne inne wymiary do 2,440 × 1,220mm.

Informacje o tynkach

Jaka jest różnica pomiędzy SkamoWall Basic Smooth Plaster a Skamol Structural Plaster?

SkamoWall Basic Smooth Plaster jest to tynk gładki.
Skamol Structural Plaster to tynk strukturalny, gruboziarnisty (do 2mm).

Jaka jest wielkość ziarna Skamol Structural Plaster?

Wielkość ziarna wynosi do 2mm.

Informacje o montażu

Czy płyta SkamoWall Basic Board jest montowana na kleju?

Tak.

Czy płyta SkamoWall Basic Board powinna być w pełni przyklejona?

Tak.

Czy płyta SkamoWall Basic Board powinna być zagruntowana?

Tak.
Tylko ta strona płyty SkamoWall Basic Board wymaga gruntowania, na którą będzie nakładany tynk.

Czy płytę SkamoWall Basic Board należy odwrócić w określony sposób?

Nie.

Czy Skamol rekomenduje określony preparat grzybobójczy?

Nie.

Czy SkamoWall Basic może być montowany na drewnie?

Tak.
Jednakże membrana bitumiczna musi być umieszczona pomiędzy SkamoWall Basic a drewnem.

Czy SkamoWall Basic może być montowany na ścianie szkieletowej?

Tak.
Jednakże, ściana szkieletowa musi być wykonana z materiału nieorganicznego.

Czy SkamoWall Basic może być zastosowany dla ścian wykonanych w technologii muru pruskiego?

Tak.
Jednakże, należy umieścić membranę bitumiczną pomiędzy SkamoWall Basic a kratownicą.

Czy SkamoWall Basic Smooth Plaster powinien być nakładany raz lub wiele razy?

Najczęściej najlepszy efekt uzyskuje się nakładając kilka cienkich warstw jedna na drugą.

Czy tylna ściana powinna być całkowicie prosta?

Nierówności do 15mm można korygować przy użyciu SkamoWall Basic Adhesive.

Czy tylna ściana powinna być całkowicie przeszlifowana?

Resztki smoły, lakieru i inne materiały organiczne muszą zostać usunięte.
Nierówności nie mogą być większe niż 15mm.

Czy tylna ściana powinna być zagruntowana?

Nie.

Czy w płycie SkamoWall Basic Board można wykonać frez pod instalację elektryczną?

Tak.
Zobacz jak na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Jaka powinna być odległość pomiędzy płytą SkamoWall Basic Board a podłogą?

Albo 5mm wolnej przestrzeni, albo 5mm z nieorganicznym elastycznym materiałem.

Kiedy należy zastosować siatkę wzmacniającą SkamoWall Basic Mesh?

Siatkę SkamoWall Basic Mesh należy stosować tylko w przypadkach, gdy ściany narażone są na wibracje np. tory kolejowe.

Informacje o pracach wykończeniowych

Czy farba może zostać zastosowana bezpośrednio na płytę SkamoWall Basic Board?

Nie.
Jednakże, jeśli SkamoWall Basic Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster jest nałożony, może zostać zastosowana farba otwarta na dyfuzję o wartości SD=0.01

Czy można malować SkamoWall Basic?

Tak.

Rekomendujemy połączenie podkładu krzemianowego DYRUP Silicate Primer V i farby silikatowej DYRUP Indoor Silicate Paint.

Dowiedz się więcej na https://www.skamowall.pl/informacje-techniczne/farba/ 

 

Czy można zamontować filc na systemie SkamoWall Basic ?

Nie.

Czy można zamontować materiał szklany na SkamoWall Basic?

Nie.

Czy można zastosować tapetę na SkamoWall Basic?

Nie.

Czy Skamol rekomenduje określoną farbę?

Rekomendujemy połączenie podkładu krzemianowego DYRUP Silicate Primer V oraz farby silikatowej DYRUP Indoor Silicate Paint.

Dowiedz się więcej na https://www.skamowall.pl/informacje-techniczne/farba/ 

 

Czy Skamol rekomenduje określone gwoździe?

Skamol rekomenduje gwoździe ze stali nierdzewnej.

Czy Skamol rekomenduje określone wkręty?

Skamol rekomenduje wkręty ze stali nierdzewnej.

Chcesz wiedzieć więcej?