--Skamol-- Adhesive

 

Skamol Adhesive jest przeznaczony do stosowania jako klej do mocowania płyt SkamoWall Board.

Skamol Adhesive można również używać do wyrównania powierzchni ściany przed montażem SkamoWall Board.

Sposób użycia

 • Przed zamontowaniem Skamowall Board ważne jest, aby ściana przed pokryciem została dokładnie oczyszczona z tapet, farby, kurzu i innych zabrudzeń.

 • Usunąć pył z powierzchni Skamowall Board.

 • Skamol Adhesive należy mieszać z czystą wodą w proporcjach 4.8-5,4L wody na worek 20kg:
  • Do pojemnika wlać 3,5L wody.
  • Energicznie mieszając, wsypać całą zawartość opakowania Skamol Adhesive (20kg).
  • Pozostałe 1.3 do 1.9L wody dodawać stopniowo, aż do uzyskania pożądanej konsystencji.
  • Masę mieszać energicznie przez 2-3 minuty.
  • Po zmieszaniu Skamol Adhesive przydatny jest do stosowania przez mniej więcej 1-1.5 godziny. W razie potrzeby można dodać więcej wody. 

 • Skamol Adhesive rozprowadza się na ścianę warstwą o maksymalnej grubości 15mm za pomocą pacy zębatej o szerokości 8-10mm, w celu uzyskania równomiernej warstwy. 

 • Przyłożyć SkamoWall Board w odległości 5-10mm od finalnego położenia i docisnąć do pożądanej pozycji, aby wypełniły się rowki w warstwie kleju Skamol Adhesive. Ważne jest, aby klej był pod całą warstwą płyty. 

 • Łączenia pomiędzy SkamoWall Boards wypełnić preparatem Skamol Adhesive. Łączenia nie powinny być szersze niż 1-2mm.

Opakowanie

20kg

Wymiary opakowania

400 × 250 × 120mm

Wydajność

5m2

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Skład

 • Cement Portlandzki
 • Wodorotlenek wapnia

Środki ostrożności

 • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 • Działa drażniąco na skórę.

 • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 • Może powodować reakcję alergiczną skóry.

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

 • Chronić przed dziećmi.

 • Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

 • W przypadku dostania się produktu do oczu:
  • Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • Nadal płukać.
  • Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.

 • Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

 

Zawiera środek redukujący, który redukuje rozpuszczalny chrom VI. Środek redukujący zachowuje aktywność przy przechowywaniu w suchym pomieszczeniu przez 12 miesięcy od wskazanej daty pakowania. W przypadku przechowywania w wilgotnym środowisku np. na placach budowy, produkt traci zdolność neutralizacji chromianów. Po otwarciu opakowanie powinno zostać szczelnie zamknięte i produkt należy zużyć tak szybko, jak to jest możliwe.

Chcesz wiedzieć więcej?