--Skamol-- Smooth Plaster

 

Skamol Smooth Plaster używany jest jako warstwa wykończeniowa na płytach SkamoWall Board.

Sposób użycia

 • Dla uzyskania gładkiej powierzchni ważne jest, aby narzędzia, wiadro i woda były pozbawione pyłu i wszelkiego rodzaju ciał obcych.

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Board.

 • Nanieść grunt Skamol Primer na powierzchnię SkamoWall Board, na których ma zostać nałożony tynk Skamol Smooth Plaster.

 • Skamol Smooth Plaster należy mieszać w proporcji 5.5-6.5L czystej wody na worek 15kg:
  • Wlać 4L wody do wiadra.
  • Energicznie mieszając, wsypać całą zawartość opakowania Skamol Smooth Plaster (15kg).
  • Wlewać pozostałe 1.5-2.5L wody do uzyskania żądanej konsystencji masy.
  • Mieszaj masę energicznie przez co najmniej 5 minut.
  • Odstawić masę na 10-15 minut i ponownie wymieszać, do uzyskania całkowice gładkiej masy bez pęcherzyków.
  • Po wymieszaniu tynk Skamol Smooth Plaster nadaje się do użytku przez 30–60 minut.

 • Skamol Smooth Plaster należy nakładać na płytę SkamoWall Board przy użyciu pacy zębatej, aby uzyskać warstwę o jednolitej grubości (1.5-3mm). Następnie tynk Skamol Smooth Plaster należy wyrównać i wygładzić.

 • Skamol Smooth Plaster utwardza się w ciągu jednego dnia  (w temp. 20°C) i po tym czasie może być malowany.

Opakowanie

15kg

Wymiary opakowania

400 × 250 × 120mm

Wydajność

7.5m2

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Skład

 • Cement Portlandzki
 • Wodorotlenek wapnia

Środki ostrożności

 • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 • Działa drażniąco na skórę.

 • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 • Może powodować reakcję alergiczną skóry.

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

 • Chronić przed dziećmi.

 • Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

 • W przypadku dostania się  produktu do oczu:
  • Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontakotwe jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • Nadal płukać.
  • Natychmiast skontakotwać się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.

 • Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

Zawiera środek redukujący, który redukuje rozpuszczalny chrom VI. Środek redukujący zachowuje aktywność przy przechowywaniu w suchym pomieszczeniu przez 12 miesięcy od wskazanej daty pakowania. W przypadku przechowywania w wilgotnym środowisku np. na placach budowy, produkt traci zdolność neutralizacji chromianów. Po otwarciu opakowanie powinno zostać szczelnie zamknięte i produkt należy zużyć tak szybko, jak to jest możliwe.

Chcesz wiedzieć więcej?