--Skamol-- Structural Plaster

 

Skamol Structural Plaster używany jest jako warstwa wykończeniowa na płytach SkamoWall Board.

Sposób użycia

 • Dla uzyskania gładkiej powierzchni ważne jest, aby narzędzia, wiadro i woda były pozbawione pyłu i wszelkiego rodzaju ciał obcych.

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Board.

 • Nanieść grunt Skamol Primer na powierzchnię SkamoWall Board, na którą ma zostać nałożony tynk Skamol Structural Plaster.

 • Skamol Structural Plaster należy mieszać w proporcji 3.6-4.1L czystej wody na worek 20kg:
  • Wlać 2.5L wody do wiadra.
  • Energicznie mieszając, wsypać całą zawartość opakowania Skamol Structural Plaster (20kg).
  • Wlewać pozostałe 1.1-1.6L wody do uzyskania żądanej konsystencji masy.
  • Mieszaj masę energicznie przez co najmniej 5 minut.
  • Po wymieszaniu tynk strukturalny Skamol Structural Plaster może być używany przez 30–60 minut.

 • Tynk strukturalny Skamol Structural Plaster nakłada się na płytę SkamoWall Board pacą zębatą, aby uzyskać równomierną grubość warstwy (od 2 do 8mm). Następnie tynk jest wygładzany i wykańczany na gładko.

 • Skamol Structural Plaster utwardza się w ciągu jednego dnia  (w temp. 20°C) i po tym czasie może być malowany.

Opakowanie

20kg
Ziarnistość: 1-2 mm

Wymiary opakowania

400 × 250 × 120mm

Wydajność

7.5m2 (2mm)

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Skład

 • Cement Portlandzki
 • Wodorotlenek wapnia

Środki ostrożności

 • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 • Może powodować reakcję alergiczną skóry.

 • Działa drażniąco na skórę.

 • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

 • Chronić przed dziećmi.

 • Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

 • W przypadku dostania się produktu do oczu:
  • Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontakotwe jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • Nadal płukać.
  • Natychmiast skontakotwać się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.

 • Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

 

Zawiera środek redukujący, który redukuje rozpuszczalny chrom VI. Środek redukujący zachowuje aktywność przy przechowywaniu w suchym pomieszczeniu przez 12 miesięcy od wskazanej daty pakowania. W przypadku przechowywania w wilgotnym środowisku np. na placach budowy, produkt traci zdolność neutralizacji chromianów. Po otwarciu opakowanie powinno zostać szczelnie zamknięte i produkt należy zużyć tak szybko, jak to jest możliwe.

Chcesz wiedzieć więcej?