Skamol Structural Plaster

 

Skamol Structural Plaster używany jest jako warstwa wykończeniowa na płytach SkamoWall Basic Board.

Sposób użycia

 • Dla uzyskania gładkiej powierzchni ważne jest, aby narzędzia, wiadro i woda były pozbawione pyłu i wszelkiego rodzaju ciał obcych.

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Basic Board.

 • Nanieść grunt SkamoWall Basic Primer na powierzchnię SkamoWall Basic Board, na którą ma zostać nałożony tynk Skamol Structural Plaster.

 • Skamol Structural Plaster należy mieszać w proporcji 3.6-4.1L czystej wody na worek 20kg:
  • Wlać 2.5L wody do wiadra.
  • Energicznie mieszając, wsypać całą zawartość opakowania Skamol Structural Plaster (20kg).
  • Wlewać pozostałe 1.1-1.6L wody do uzyskania żądanej konsystencji masy.
  • Mieszaj masę energicznie przez co najmniej 5 minut.
  • Po wymieszaniu tynk strukturalny SkamoWall Basic Structural Plaster może być używany przez 30–60 minut.

 • Tynk strukturalny Skamol Structural Plaster nakłada się na płytę SkamoWall Basic Board pacą zębatą, aby uzyskać równomierną grubość warstwy (od 2 do 8mm). Następnie tynk jest wygładzany i wykańczany na gładko.

 • Skamol Structural Plaster utwardza się w ciągu jedengo dnia  (w temp. 20°C) i po tym czasie może być malowany.

 

 • Malowanie ścian z problemami z wilgocią:

  Gruntowanie za pomocą DYRUP Silicate Primer V rozcieńczonego 1:1 z wodą.

  Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie przy użyciu DYRUP Indoor Silicate paint. Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyć rozcieńczonej farby DYRUP Indoor Silicate paint z dodatkiem max 10% DYRUP Silicate Primer V lub wody.

   

 • Malowanie ścian bez problemów z wilgocią:

  Gruntowanie za pomocą DYRUP ProGold Microdispers, rozcieńczonego wodą w razie potrzeby.

  Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie przy użyciu DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 05, DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 07 lub DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 10.

Opakowanie

20kg
Ziarnistość: 1-2 mm

Wymiary opakowania

400 × 250 × 120mm

Wydajność

7.5m2 (2mm)

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Skład

 • Cement Portlandzki
 • Wodorotlenek wapnia

Środki ostrożności

 • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 • Może powodować reakcję alergiczną skóry.

 • Działa drażniąco na skórę.

 • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

 • Chronić przed dziećmi.

 • Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

 • W przypadku dostania się produktu do oczu:
  • Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontakotwe jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • Nadal płukać.
  • Natychmiast skontakotwać się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.

 • Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

 

Zawiera środek redukujący, który redukuje rozpuszczalny chrom VI. Środek redukujący zachowuje aktywność przy przechowywaniu w suchym pomieszczeniu przez 12 miesięcy od wskazanej daty pakowania. W przypadku przechowywania w wilgotnym środowisku np. na placach budowy, produkt traci zdolność neutralizacji chromianów. Po otwarciu opakowanie powinno zostać szczelnie zamknięte i produkt należy zużyć tak szybko, jak to jest możliwe.

Chcesz wiedzieć więcej?