--Skamo--Wall Basic Adhesive

 

Skamowall Basic Adhesive jest przeznaczony do stosowania jako klej do mocowania płyt SkamoWall Basic Board.

Skamowall Living Adhesive można również używać do wyrównania powierzchni ściany przed montażem SkamoWall Living Board.

Sposób użycia

 • Przed zamontowaniem Skamowall Basic Board ważne jest, aby ściana przed pokryciem została dokładnie oczyszczona z tapet, farby, kurzu i innych zabrudzeń.

 • Usunąć pył z powierzchni Skamowall Basic Board.

 • SkamoWall Basic Adhesive należy mieszać z czystą wodą w proporcjach 4.8-5,4L wody na worek 20kg:
  • Do pojemnika wlać 3,5L wody.
  • Energicznie mieszając, wsypać całą zawartość opakowania SkamoWall Living Adhesive (20kg).
  • Pozostałe 1.3 do 1.9L wody dodawać stopniowo, aż do uzyskania pożądanej konsystencji.
  • Masę mieszać energicznie przez 2-3 minuty.
  • Po zmieszaniu SkamoWall Basic Adhesive przydatny jest do stosowania przez mniej więcej 1-1.5 godziny. W razie potrzeby można dodać więcej wody. 

 • Skamowall Basic Adhesive rozprowadza się na ścianę warstwą o maksymalnej grubości 15mm za pomocą pacy zębatej o szerokości 8-10mm, w celu uzyskania równomiernej warstwy. 

 • Przyłożyć SkamoWall Basic Board w odległości 5-10mm od finalnego położenia i docisnąć do pożądanej pozycji, aby wypełniły się rowki w warstwie kleju SkamoWall Basic Adhesive. Ważne jest, aby klej był pod całą warstwą płyty. 

 • Łączenia pomiędzy SkamoWall Basic Boards wypełnić preparatem SkamoWall Basic Adhesive. Łączenia nie powinny być szersze niż 1-2mm.

Opakowanie

20kg

Wymiary opakowania

400 × 250 × 120mm

Wydajność

5m2

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Skład

 • Cement Portlandzki
 • Wodorotlenek wapnia

Środki ostrożności

 • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 • Działa drażniąco na skórę.

 • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 • Może powodować reakcję alergiczną skóry.

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

 • Chronić przed dziećmi.

 • Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

 • W przypadku dostania się produktu do oczu:
  • Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • Nadal płukać.
  • Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.

 • Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

 

Zawiera środek redukujący, który redukuje rozpuszczalny chrom VI. Środek redukujący zachowuje aktywność przy przechowywaniu w suchym pomieszczeniu przez 12 miesięcy od wskazanej daty pakowania. W przypadku przechowywania w wilgotnym środowisku np. na placach budowy, produkt traci zdolność neutralizacji chromianów. Po otwarciu opakowanie powinno zostać szczelnie zamknięte i produkt należy zużyć tak szybko, jak to jest możliwe.

Chcesz wiedzieć więcej?