--Skamo--Wall Basic Bore

 

Skamowall Basic Bore jest listwą do obróbki ościeży okiennych.

Sposób użycia

 • Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni Skamowall Basic Bore.

 • W razie potrzeby przygotować ścianę- spryskać preparatem Skamowall Living Biocide, aby usunąć pleśń.

 • Nałożyć Skamowall Basic Adhesive na ścianę używając pacy zębatej.

 • Zamontować Skamowall Basic Bore. Płyty muszą być w pełni sklejone, a na krawędzie przylegające do innych płyt nałożyć klej.

 • Jeśli to konieczne, SkamoWall Basic Bore można łatwo przyciąć na wymiar przy pomocy popularnych narzędzi ręcznych służących do docinania elementów do żądanych wymiarów.

 • Zaimpregnować ościeże przy pomocy SkamoWall Basic Primer.

 • Wypełnić wszelkie nierówności za pomocą tynku SkamoWall Basic Smooth Plaster lub SkamoWall Basic Structural Plaster.

 • Nałożyć wybrany tynk na ścianę.

 • Ściana nadaje się do malowania na następny dzień, po związaniu i utwardzeniu tynku:
  Gruntowanie za pomocą DYRUP Silicate Primer V rozcieńczonego 1:1 z wodą.
  Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie przy użyciu DYRUP Indoor Silicate paint. Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyć rozcieńczonej farby DYRUP Indoor Silicate paint z dodatkiem max 10% DYRUP Silicate Primer V lub wody.

Opakowanie

20szt.

Wymiary płyty

500 × 240 × 19mm

Wydajność

0.12m2

Przechowywanie

Brak szczególnych wymagań

Skład

 • Mikrokrzemionka
 • Wapno

Środki ostrożności

Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami

Chcesz wiedzieć więcej?