--Skamo--Wall Basic Bore

 

Skamowall Basic Bore jest listwą do obróbki ościeży okiennych.

Sposób użycia

 • Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni Skamowall Basic Bore.

 • W razie potrzeby przygotować ścianę- spryskać preparatem Skamowall Living Biocide, aby usunąć pleśń.

 • Nałożyć Skamowall Basic Adhesive na ścianę używając pacy zębatej.

 • Zamontować Skamowall Basic Bore. Płyty muszą być w pełni sklejone, a na krawędzie przylegające do innych płyt nałożyć klej.

 • Jeśli to konieczne, SkamoWall Basic Bore można łatwo przyciąć na wymiar przy pomocy popularnych narzędzi ręcznych służących do docinania elementów do żądanych wymiarów.

 • Zaimpregnować ościeże przy pomocy SkamoWall Basic Primer.

 • Wypełnić wszelkie nierówności za pomocą tynku SkamoWall Basic Smooth Plaster lub SkamoWall Basic Structural Plaster.

 • Nałożyć wybrany tynk na ścianę.

 • Ściana nadaje się do malowania na następny dzień, po związaniu i utwardzeniu tynku.

   

 • Malowanie ścian z problemami z wilgocią:

  Gruntowanie za pomocą DYRUP Silicate Primer V rozcieńczonego 1:1 z wodą.

  Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie przy użyciu DYRUP Indoor Silicate paint. Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyć rozcieńczonej farby DYRUP Indoor Silicate paint z dodatkiem max 10% DYRUP Silicate Primer V lub wody.

   

 • Malowanie ścian bez problemów z wilgocią:

  Gruntowanie za pomocą DYRUP ProGold Microdispers, rozcieńczonego wodą w razie potrzeby.

  Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie przy użyciu DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 05, DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 07 lub DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 10.

Opakowanie

20szt.

Wymiary płyty

500 × 240 × 19mm

Wydajność

0.12m2

Przechowywanie

Brak szczególnych wymagań

Skład

 • Mikrokrzemionka
 • Wapno

Środki ostrożności

Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami

Chcesz wiedzieć więcej?