--Skamo--Wall Basic Primer

 

SkamoWall Basic Primer należy nakładać na tę stronę płyty SkamoWall Basic Board, na którą ma być nanoszony tynk gładki SkamoWall Basic Smooth Plaster lub tynk strukturalny SkamoWall Basic Structural Plaster.

Sposób użycia

 • SkamoWall Basic Primer jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać.

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Basic Board.

 • SkamoWall Basic Primer należy nanosić na płytę SkamoWall Basic Board w postaci równomiernej warstwy przy pomocy pędzla, wałka lub rozpylacza.

 • Gdy płyta jest nasycona gruntem SkamoWall Basic Primer, jest to wyraźnie widoczne.

 • Płyta SkamoWall Basic Board jest gotowa do nakładania na nią tynku SkamoWall Basic Smooth Plaster lub SkamoWall Basic Structural Plaster po 30 minutach od zastosowania SkamoWall Basic Primer.

Pojemność

1L i 5L

Wymiary

240 × 80mm (1L)
280 × 120 × 180mm (5L)

Wydajność

5m2 (1L) and 25m2 (5L)

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem

Skład

 • 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu [EC no.247-500-7]
 • 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [EC no. 220-239-6] (3:1) (< 0,0015% / 0,015g/L)

Środki ostrożności

 • Chronić przed dziećmi.

 • Produkt nie jest łatwopalny.

 • Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z regułami klasyfikacji o oznakowaniach substancji i mieszanin.

 • Podczas pracy przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

 • Może powodować wystąpienie rekacji alergicznej.

 • W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Chcesz wiedzieć więcej?