--Skamo--Wall Basic Smooth Plaster

 

Skamowall Basic Smooth Plaster używany jest jako warstwa wykończeniowa na płytach SkamoWall Basic Board.

Sposób użycia

 • Dla uzyskania gładkiej powierzchni ważne jest, aby narzędzia, wiadro i woda były pozbawione pyłu i wszelkiego rodzaju ciał obcych.

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Basic Board.

 • Nanieść grunt SkamoWall Basic Primer na powierzchnię SkamoWall Basic Board, na których ma zostać nałożony tynk SkamoWall  Basic Smooth Plaster.

 • SkamoWall Basic Smooth Plaster należy mieszać w proporcji 5.5-6.5L czystej wody na worek 15kg:
  • Wlać 4L wody do wiadra.
  • Energicznie mieszając, wsypać całą zawartość opakowania SkamoWall Basic Smooth Plaster (15kg).
  • Wlewać pozostałe 1.5-2.5L wody do uzyskania żądanej konsystencji masy.
  • Mieszaj masę energicznie przez co najmniej 5 minut.
  • Odstawić masę na 10-15 minut i ponownie wymieszać, do uzyskania całkowice gładkiej masy bez pęcherzyków.
  • Po wymieszaniu tynk SkamoWall Basic Smooth Plaster nadaje się do użytku przez 30–60 minut.

 • SkamoWall Basic Smooth Plaster należy nakładać na płytę SkamoWall Basic Board przy użyciu pacy zębatej, aby uzyskać warstwę o jednolitej grubości (1.5-3mm). Następnie tynk SkamoWall Basic Smooth Plaster należy wyrównać i wygładzić.

 • SkamoWall Basic Smooth Plaster utwardza się w ciągu jedengo dnia  (w temp. 20°C) i po tym czasie może być malowany.

 

 • Malowanie ścian z problemami z wilgocią:

  Gruntowanie za pomocą DYRUP Silicate Primer V rozcieńczonego 1:1 z wodą.

  Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie przy użyciu DYRUP Indoor Silicate paint. Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyć rozcieńczonej farby DYRUP Indoor Silicate paint z dodatkiem max 10% DYRUP Silicate Primer V lub wody.

   

 • Malowanie ścian bez problemów z wilgocią:

  Gruntowanie za pomocą DYRUP ProGold Microdispers, rozcieńczonego wodą w razie potrzeby.

  Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie przy użyciu DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 05, DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 07 lub DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 10.

Opakowanie

15kg

Wymiary opakowania

400 × 250 × 120mm

Wydajność

7.5m2

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Skład

 • Cement Portlandzki
 • Wodorotlenek wapnia

Środki ostrożności

 • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 • Działa drażniąco na skórę.

 • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 • Może powodować reakcję alergiczną skóry.

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

 • Chronić przed dziećmi.

 • Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

 • W przypadku dostania się  produktu do oczu:
  • Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontakotwe jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • Nadal płukać.
  • Natychmiast skontakotwać się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.

 • Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

Zawiera środek redukujący, który redukuje rozpuszczalny chrom VI. Środek redukujący zachowuje aktywność przy przechowywaniu w suchym pomieszczeniu przez 12 miesięcy od wskazanej daty pakowania. W przypadku przechowywania w wilgotnym środowisku np. na placach budowy, produkt traci zdolność neutralizacji chromianów. Po otwarciu opakowanie powinno zostać szczelnie zamknięte i produkt należy zużyć tak szybko, jak to jest możliwe.

Chcesz wiedzieć więcej?