--Skamo--Wall Basic Wedge

 

Skamowall Basic Wedge jest elementem zapobiegającym powstawaniu mostka termicznego, montowany pomiędzy ścianą a sufitem.

Sposób użycia

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Basic Wedge.

 • W razie potrzeby przygotować ścianę- spryskać preparatem grzybobójczym, aby usunąć pleśń.

 • Nałożyć Skamowall Basic Adhesive na ścianę używając pacy zębatej.

 • Zamontować SkamoWall Basic Wedge. Przed montażem SkamoWall Basic Wedge, płyty muszą być w pełni sklejone a na krawędzie przylegające do innych płyt, należy nałożyć klej.

 • Jeśli to konieczne, SkamoWall Basic Wedge można łatwo przyciąć na wymiar przy pomocy popularnych narzędzi ręcznych służących do docinania elementów do żądanych wymiarów.

 • Klin obrabiać za pomocą SkamoWall Basic Primer.

 • Wypełnić wszelkie nierówności za pomocą tynku SkamoWall Basic Smooth Plaster lub SkamoWall Basic Structural Plaster.

 • Nałożyć wybrany tynk na ścianę.

 • Ściana nadaje się do malowania na następny dzień, po związaniu i utwardzeniu tynku.

 

 • Malowanie ścian z problemami z wilgocią:

  Gruntowanie za pomocą DYRUP Silicate Primer V rozcieńczonego 1:1 z wodą.

  Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie przy użyciu DYRUP Indoor Silicate paint. Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyć rozcieńczonej farby DYRUP Indoor Silicate paint z dodatkiem max 10% DYRUP Silicate Primer V lub wody.

   

 • Malowanie ścian bez problemów z wilgocią:

  Gruntowanie za pomocą DYRUP ProGold Microdispers, rozcieńczonego wodą w razie potrzeby.

  Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie przy użyciu DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 05, DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 07 lub DYRUP Robust Wall Acrylic Wall Paint 10.

Zawartość palety

1,040 × 1,250 × 2,150mm nie uwzględnia wymiarów palety.

Wymiary klinu

610 × 400 × 28/5mm

Wydajność

0.24m2

Przechowywanie

Brak szczególnych wymagań

Skład

 • Mikrokrzemionka
 • Wapno

Środki ostrożności

Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

Chcesz wiedzieć więcej?