--Skamo--Wall Bore

 

Skamowall Bore jest listwą do obróbki ościeży okiennych.

Sposób użycia

 • Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni Skamowall Bore.

 • W razie potrzeby przygotować ścianę. W przypadku pleśni użyj biocydu do oczyszczenia powierzchni.

 • Nałożyć Skamol Adhesive na ścianę używając pacy zębatej.

 • Zamontować Skamowall Bore. Płyty muszą być w pełni sklejone, a na krawędzie przylegające do innych płyt nałożyć klej.

 • Jeśli to konieczne, SkamoWall Bore można łatwo przyciąć na wymiar przy pomocy popularnych narzędzi ręcznych służących do docinania elementów do żądanych wymiarów.

 • Zaimpregnować ościeże przy pomocy Skamol Primer.

 • Wypełnić wszelkie nierówności za pomocą tynku Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster.

 • Nałożyć wybrany tynk na ścianę.

 • Ściana nadaje się do malowania na następny dzień, po związaniu i utwardzeniu tynku.

Opakowanie

20szt.

Wymiary płyty

500 × 240 × 19mm

Wydajność

0.12m2

Przechowywanie

Brak szczególnych wymagań

Skład

 • Mikrokrzemionka
 • Wapno

Środki ostrożności

Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami

Chcesz wiedzieć więcej?