--Skamo--Wall Wedge

 

Skamowall Wedge jest elementem zapobiegającym powstawaniu mostka termicznego, montowany pomiędzy ścianą a sufitem.

Sposób użycia

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Wedge.

 • W razie potrzeby przygotować ścianę- spryskać preparatem grzybobójczym, aby usunąć pleśń.

 • Nałożyć Skamol Adhesive na ścianę używając pacy zębatej.

 • Zamontować SkamoWall Wedge. Przed montażem SkamoWall Wedge, płyty muszą być w pełni sklejone a na krawędzie przylegające do innych płyt, należy nałożyć klej.

 • Jeśli to konieczne, SkamoWall Wedge można łatwo przyciąć na wymiar przy pomocy popularnych narzędzi ręcznych służących do docinania elementów do żądanych wymiarów.

 • Klin obrabiać za pomocą Skamol Primer.

 • Wypełnić wszelkie nierówności za pomocą tynku Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster.

 • Nałożyć wybrany tynk na ścianę.

 • Ściana nadaje się do malowania na następny dzień, po związaniu i utwardzeniu tynku.

Zawartość palety

1,040 × 1,250 × 2,150mm nie uwzględnia wymiarów palety.

Wymiary klinu

610 × 400 × 28/5mm

Wydajność

0.24m2

Przechowywanie

Brak szczególnych wymagań

Skład

 • Mikrokrzemionka
 • Wapno

Środki ostrożności

Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

Chcesz wiedzieć więcej?