Tekst opisu

 

Poniżej znajduje się krótki opis, jeśli chcesz przypisać SkamoWall Living do swojego projektu.

Informacje ogólne

Materiał, który ma być użyty do izolacji wewnętrznej, musi być wykonany z materiału aktywnego kapilarnie, jak krzemian wapnia. Materiał musi mieć neutralny szary odcień.

 

Produkcja krzemianu wapnia

Krzemian wapnia musi być dostarczany w prasowanych płytach o wymiarach 1000 × 610 mm o gęstości (EN 1602) 220 kg/m³.

Tolerancje na długości, szerokości i grubości płyt nie mogą przekraczać ±2,5 mm.

 

Krzemian wapnia

Krzemian wapnia musi spełniać szereg wymagań odnośnie do parametrów izolacji wewnętrznej:

  • Dla dobra środowiska pracy nie może zawierać kwarcu
  • Zdolność regulacji wilgotności, dyfuzja pary wodnej (EN 12086), wartość μ nie może przekraczać 3,5
  • Dźwiękochłonność, wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw dla płyty 40 mm musi wynosić co najmniej 30 (-1; -3) dB;
  • Gęstość albo odporność na ciśnienie musi wynosić co najmniej 1300 kPa;
  • Sprawność cieplna, przewodność cieplna (EN 12667), wartość λ23,50, maksymalnie 0,055 W/m²K

Chcesz wiedzieć więcej?