--Skamo--Wall Living FAQ

Jeśli masz pytania dotyczące SkamoWall Living, zebraliśmy tutaj kilka z nich najczęściej zadawanych. 

Informacje ogólne

Czy do montażu płyt SkamoWall Living można użyć innych produktów?

Nie.
W ten sposób gwarancja wygasa.

Czy do montażu systemu SkamoWall Living potrzebne są specjalne narzędzia?

Wymagane są tylko podstawowe narzędzia ręczne.
Zobacz jakie na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Czy płyty SkamoWall Living można zamontować samodzielnie?

Tak.
Zobacz jak na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Czy podczas montażu SkamoWall Living potrzebny jest sprzęt ochronny?

Nie.
Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny, ale zalecane jest zapoznanie się z instrukcjami w karcie charakterystyki.

Czy wykwity solne mogą być widoczne na płycie SkamoWall Living Board?

W skrajnych przypadkach, mogą być widoczne.

Gdzie można kupić system SkamoWall Living?

Zobacz dystrybutorów na https://www.skamowall.pl/dystrybutorzy/

Ile potrzeba każdego produktu SkamoWall Living?

Oblicz to na https://www.skamowall.pl/kalkulator/

Jak zamontować SkamoWall Living?

Dowiedz się jak na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Jaka jest minimalna liczba produktów potrzebnych do montażu?

Klej SkamoWall Living Adhesive oraz płyta SkamoWall Living Board.
Nie używaj innych produktów oprócz dedykowanych do montażu SkamoWall Living.

Jakie są korzyści z zastosowania systemu SkamoWall Living?

Lepszy klimat w pomieszczeniu poprzez regulację wilgoci oraz eliminacja wzrostu pleśni.

Informacje o płycie

Jaka jest grubość płyty SkamoWall Living Board?

Standardowa grubość to 50mm.
Dostępne inne grubości w zakresie od 30 do 60mm.

Jaką wartość izolacji zapewnia płyta o grubości 50mm?

R = 0.91.
U = 1.10.

Jaki ciężar może utrzymać płyta SkamoWall Living Board?

Płyta jest przystosowana do wkrętów.
Dowiedz się więcej na https://www.skamowall.pl/skamowall-living/informacje-techniczne/system-przystosowany-do-wkretow/

Jakie są wymiary płyty SkamoWall Living Board?

Standardowy wymiar to 1,000x610mm.
Dostępne inne wymiary do 2,000 × 1,220mm.

Informacje o tynkach

Jaka jest różnica pomiędzy SkamoWall Living Smooth Plaster a SkamoWall Living Structural Plaster?

SkamoWall Living Smooth Plaster jest to tynk gładki.
SkamoWall Living Structural Plaster to tynk strukturalny, gruboziarnisty (do 2mm).

Jaka jest wielkość ziarna SkamoWall Living Structural Plaster?

Wielkość ziarna wynosi do 2mm.

Informacje o montażu

Czy płyta SkamoWall Living Board jest montowana na kleju?

Tak.

Czy płyta SkamoWall Living Board powinna być w pełni przyklejona?

Tak.

Czy płyta SkamoWall Living Board powinna być zagruntowana?

Tak.
Tylko ta strona płyty SkamoWall Living Board wymaga gruntowania, na którą będzie nakładany tynk.

Czy płytę SkamoWall Living Board należy odwrócić w określony sposób?

Nie.

Czy Skamol rekomenduje określony preparat grzybobójczy?

Nie.

Czy SkamoWall Living może być montowany na drewnie?

Tak.
Jednakże membrana bitumiczna musi być umieszczona pomiędzy SkamoWall Living a drewnem.

Czy SkamoWall Living może być montowany na ścianie szkieletowej?

Tak.
Jednakże, ściana szkieletowa musi być wykonana z materiału nieorganicznego.

Czy SkamoWall Living może być zastosowany dla ścian wykonanych w technologii muru pruskiego?

Tak.
Jednakże, należy umieścić membranę bitumiczną pomiędzy SkamoWall Living a kratownicę.

Czy SkamoWall Living Smooth Plaster powinien być nakładany raz lub wiele razy?

Najczęściej najlepszy efekt uzyskuje się nakładając kilka cienkich warstw jedna na drugą.

Czy tylna ściana powinna być całkowicie prosta?

Nierówności do 15mm można korygować przy użyciu SkamoWall Living Adhesive.

Czy tylna ściana powinna być całkowicie przeszlifowana?

Resztki lakieru i inne materiały organiczne muszą zostać usunięte.
Nierówności nie mogą być większe niż 15mm.

Czy tylna ściana powinna być zagruntowana?

Nie.

Czy w płycie SkamoWall Living Board można wykonać frez pod instalację elektryczną?

Tak.
Zobacz jak na https://www.skamowall.pl/zastosowanie/

Jaka powinna być odległość pomiędzy płytą SkamoWall Living Board a podłogą?

5mm.

Kiedy należy zastosować siatkę wzmacniającą SkamoWall Living Mesh?

Siatkę SkamoWall Living Mesh należy stosować tylko w przypadkach, gdy ściany narażone są na wibracje np. tory kolejowe.

Informacje o pracach wykończeniowych

Czy farba może zostać zastosowana bezpośrednio na płytę SkamoWall Living Board?

Nie.
Jednakże, jeśli SkamoWall Living Smooth Plaster lub SkamoWall Living Structural Plaster jest nałożony, może zostać zastosowana farba otwarta na dyfuzję o wartości SD=0.01

Czy można malować SkamoWall Living?

Tak.
Farba otwarta na dyfuzję o wartości SD=0.01 może być stosowana po nałożeniu SkamoWall Living Smooth Plaster lub SkamoWall Living Structural Plaster.

Czy można zamontować filc na systemie SkamoWall Living ?

Nie.

Czy można zamontować materiał szklany na SkamoWall Living?

Nie.

Czy można zastosować tapetę na SkamoWall Living?

Nie.

Czy Skamol rekomenduje określoną farbę?

Skamol rekomenduje farbę otwartą na dyfuzję o wartości SD=0.01.

Czy Skamol rekomenduje określone gwoździe?

Skamol rekomenduje gwoździe ze stali nierdzewnej.

Czy Skamol rekomenduje określone wkręty?

Skamol rekomenduje wkręty ze stali nierdzewnej.

Chcesz wiedzieć więcej?