--Skamo--Wall Living Biocide

 

SkamoWall Living Biocide zabija i usuwa pleśń z powierzchni ścian.

Wyłącznie do użytku na powierzchniach, na których zostanie zamontowany system SkamoWall Living.

Sposób użycia

  • SkamoWall Living Biocide jest produktem gotowym do użycia i należy go stosować w postaci nierozcieńczonej. 

  • Usunąć wszelkie zabrudzenia z powierzchni ściany.

  • Spryskać powierzchnię SkamoWall Living Biocide i upewnić się, że cała powierzchnia jest nasiąknięta.

  • Pozostawić produkt przez 15 minut, następnie jeśli to konieczne wyczyścić spryskany obszar gąbką, szczotką lub szmatką w celu usunięcia pleśni.

  • Spłukać wodą lub pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.

Pojemność

1L

Wymiary

240 x 80mm

Wydajność

4m2

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Skład

Chlorek didecylodimetyloamoniowy 0.29% (CAS No 7173-51-5), rozpuszczalnik, chelat, niejonowy środek powierzchniowo czynny

Środki ostrożności

  • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

  • Chronić przed dziećmi.

  • Unikać uwolnienia do środowiska.

  • Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

Chcesz wiedzieć więcej?