--Skamo--Wall Living Bore

 

SkamoWall Living Bore jest listwą do obróbki ościeży okiennych.

Sposób użycia

 • Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni SkamoWall Living Bore.

 • W razie potrzeby przygotować ścianę. W przypadku pleśni użyj biocydu do oczyszczenia powierzchni.

 • Nałożyć SkamoWall Living Adhesive na ścianę używając pacy zębatej.

 • Zamontować SkamoWall Living Bore. Płyty muszą być w pełni sklejone, a na krawędzie przylegające do innych płyt nałożyć klej.

 • Jeśli to konieczne, SkamoWall Living Bore można łatwo przyciąć na wymiar przy pomocy popularnych narzędzi ręcznych służących do docinania elementów do żądanych wymiarów.

 • Zaimpregnować ościeże przy pomocy SkamoWall Living Primer.

 • Wypełnić wszelkie nierówności za pomocą tynku SkamoWall Living Smooth Plaster lub SkamoWall Living Structural Plaster.

 • Nałożyć wybrany tynk na ścianę.

 • Tynk utwardza się w ciągu jednego dnia. Wówczas można go pomalować farbą paroprzepuszczalną. 

Opakowanie

20szt.

Wymiar płyty

500 × 240 × 19mm

Wydajność

0.12m2

Przechowywanie

Brak szczególnych wymagań

Skład

 • Mikrokrzemionka
 • Wapno

Środki ostrożności

Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

Chcesz wiedzieć więcej?