--Skamo--Wall Living Primer

 

SkamoWall Living Primer należy nakładać na tę stronę płyty SkamoWall Living Board, na którą ma być nanoszony tynk gładki SkamoWall Living Smooth Plaster lub tynk strukturalny SkamoWall Living Structural Plaster.

Sposób użycia

 • SkamoWall Living Primer jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać.

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Living Board.

 • SkamoWall Living Primer należy nanosić na płytę SkamoWall Living Board w postaci równomiernej warstwy przy pomocy pędzla, wałka lub rozpylacza.

 • Gdy płyta jest nasycona gruntem SkamoWall Living Primer, jest to wyraźnie widoczne.

 • Płyta SkamoWall Living Board jest gotowa do nakładania na nią tynku SkamoWall Living Smooth Plaster lub SkamoWall Living Structural Plaster po 30 minutach od zastosowania SkamoWall Living Primer

Pojemność

1L i 5L

Wymiary

240 x 80mm (1L)
280 x 120 x 180mm (5L)

Wydajność

5m2 (1L) and 25m2 (5L)

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Skład

 • 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu [EC no.247-500-7]

 • 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [EC no. 220-239-6] (3:1) (< 0,0015% / 0,015g/L)

Środki ostrożności

 • Chronić przed dziećmi.

 • Produkt nie jest łatwopalny.

 • Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z regułami klasyfikacji o oznakowaniach substancji i mieszanin.

 • Podczas pracy przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

 • Może powodować wystąpienie rekacji alergicznej.

 • W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Chcesz wiedzieć więcej?