--Skamo--Wall Living Structural Plaster

 

SkamoWall Living Structural Plaster używany jest jako warstwa wykończeniowa na płytach SkamoWall Living Board.

Sposób użycia

 • Dla uzyskania gładkiej powierzchni ważne jest, aby narzędzia, wiadro i woda były pozbawione pyłu i wszelkiego rodzaju ciał obcych.

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Living Board.

 • Nanieść grunt SkamoWall Living Primer na powierzchnię SkamoWall Living Board, na którą ma zostać nałożony tynk SkamoWall Living Structural Plaster.

 • SkamoWall Living Structural Plaster należy mieszać w proporcji 4.7-4.9L czystej wody na worek 18kg:
  • Wlać 3L wody do wiadra.
  • Energicznie mieszając, wsypać całą zawartość opakowania SkamoWall Living Structural Plaster (18kg).
  • Wlewać pozostałe 1.7-1.9L wody do uzyskania żądanej konsystencji masy.
  • Mieszaj masę energicznie przez co najmniej 5 minut.
  • Po wymieszaniu tynk strukturalny SkamoWall Living Structural Plaster może być używany przez 30–60 minut.

 • Tynk strukturalny SkamoWall Living Structural Plaster nakłada się na płytę SkamoEnclosure Board pacą zębatą, aby uzyskać równomierną grubość warstwy (od 2 do 8mm). Następnie tynk jest wygładzany i wykańczany na gładko.

 • SkamoWall Living Structural Plaster utwardza się w ciągu jednego dnia. Wówczas można go pomalować farbą paroprzepuszczalną. 

Opakowanie

18kg
Ziarnistość: 1-2 mm

Wymiary opakowania

550 × 270 × 100mm

Wydajność

8m2

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Skład

 • Cement Portlandzki
 • Wodorotlenek wapnia

Środki ostrożności

 • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 • Może powodować reakcję alergiczną skóry.

 • Działa drażniąco na skórę.

 • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

 • Chronić przed dziećmi.

 • Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

 • W przypadku dostania się produktu do oczu:
  • Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
  • Wyjąć soczewki kontakotwe jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • Nadal płukać.
  • Natychmiast skontakotwać się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.

 • Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami.

 

Zawiera środek redukujący, który redukuje rozpuszczalny chrom VI. Środek redukujący zachowuje aktywność przy przechowywaniu w suchym pomieszczeniu przez 12 miesięcy od wskazanej daty pakowania. W przypadku przechowywania w wilgotnym środowisku np. na placach budowy, produkt traci zdolność neutralizacji chromianów. Po otwarciu opakowanie powinno zostać szczelnie zamknięte i produkt należy zużyć tak szybko, jak to jest możliwe.

Chcesz wiedzieć więcej?