--Skamo--Wall Living Wedge

 

SkamoWall Living Wedge jest elementem zapobiegającym powstawaniu mostka termicznego, montowany pomiędzy ścianą a sufitem.

Sposób użycia

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Living Wedge.

 • W razie potrzeby przygotować ścianę. W przypadku pleśni użyj biocydu do oczyszczenia powierzchni.

 • Nałożyć SkamoWall Living Adhesive na ścianę używając pacy zębatej.

 • Zamontować SkamoWall Living Wedge. Przed montażem SkamoWall Living Wedge płyty muszą być w pełni sklejone a na krawędzie przylegające do innych płyt, należy nałożyć klej.

 • Jeśli to konieczne, SkamoWall Living Wedge można łatwo przyciąć na wymiar przy pomocy popularnych narzędzi ręcznych służących do docinania elementów do żądanych wymiarów.

 • Klin obrabiać za pomocą SkamoWall Living Primer.

 • Wypełnić wszelkie nierówności za pomocą tynku SkamoWall Living Smooth Plaster lub SkamoWall Living Structural Plaster.

 • Nałożyć wybrany tynk na ścianę.

 • Tynk utwardza się w ciągu jednego dnia. Wówczas można go pomalować farbą paroprzepuszczalną.

Zawartość palety

1,040 × 1,250 × 2,150mm nie uwzględnia wymiarów palety.

Wymiary klinu

610 × 400 × 28/5mm

Wydajność

0.24m2

Przechowywanie

Brak szczególnych wymagań.

Skład

 • Mikrokrzemionka
 • Wapno

Środki ostrożności

Zawartość/ pojemnik usuwać z lokalnie obowiązującymi zasadami zagospodarowania odpadami

Chcesz wiedzieć więcej?