System do ocieplania budynków od wewnątrz oraz zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach.

SkamoWall to hydroaktywny system na bazie płyt krzemianowo-wapniowych do ocieplania budynków. Reguluje wilgotność w pomieszczeniu i przeciwdziała występowaniu grzybów pleśniowych na wskutek wilgoci. Nadaj się w szczególności do:

  •  pomieszczeń ze zmienną temperaturą ścian zewnętrznymi – np.: sutereny czy piwnice
  •  pomieszczeń, gdzie występuje duża wilgotność i kondensacja pary wodnej – np.: łazienki, pralnie
  •  pomieszczeń mieszkalnych ze ścianami zewnętrznymi obciążone mostkami termicznymi i grzybami pleśniowymi

SkamoWall – system, który reguluje wilgotność

W miarę upływu czasu, w tradycyjnym rozwiązaniu wilgoć przenika przez ścianę. Pozostając w niej powoduje ryzyko wystąpienia grzybów pleśniowych.
System SkamoWall dzięki wysokim zdolnościom absorpcyjnym i kapilarnym wchłania nadmiar wilgoci z pomieszczenia i ponownie ją odparowuje do pomieszczenia. Ważne jest, że podczas tego procesu SkamoWall nie traci swoich właściwości mechanicznych.
SkamoWall nadaje się jako izolacja wewnętrzna na ścianach z: cegieł, cegieł wapienno-piaskowych, keramzytu oraz betonu lekkiego, żelbetonu jak również innych, z wyjątkiem pełnych ścian drewnianych.

Prawidłowa wentylacja

System SkamoWall ma naturalne właściwości absorbowania i powtórnego oddawania wilgoci.

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu SkamoWall, pomieszczenia, w których go aplikujemy powinny być odpowiednio wentylowane (wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna).


SkamoWall – sprawdzone rozwiązanie od piwnicy aż po dach

Zalety systemu SkamoWall możemy wykorzystać w starych budynkach, często zabytkowych, w których nie jest możliwe wykonanie termoizolacji od zewnętrznej strony, jak również w nowych budynkach, które są dobrze izolowane, ale słabo wentylowane.

MIejsca, w których najczęściej istnieje potrzeba aplikacji systemu SkamoWall to:

Łazienki, pralnie – gdzie występuje duża wilgotność i różnica temperatur

Ściany zewnętrzne budynków – gdzie często występują mostki termiczne i rozwijają się grzyby pleśniowe

 Pomieszczenia ogólnodostępne – gdzie występują skłonność do braku wentylacji, która wpływa na podwyższenie wilgotności i występowanie problemów z grzybami pleśniowymi  

Piwnice – gdzie często brak dobrej wentylacji powoduje nadmiar wilgoci oraz brak ogrzewania powoduje porażenia grzybami pleśniowymi