--Skamol-- Primer

 

Skamol Primer należy nakładać na tę stronę płyty SkamoWall Board, na którą ma być nanoszony tynk gładki Skamol Smooth Plaster lub tynk strukturalny Skamol Structural Plaster.

Sposób użycia

 • Skamol Primer jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać.

 • Usunąć pył z powierzchni płyty SkamoWall Board.

 • Skamol Primer należy nanosić na płytę SkamoWall Board w postaci równomiernej warstwy przy pomocy pędzla, wałka lub rozpylacza.

 • Gdy płyta jest nasycona gruntem Skamol Primer, jest to wyraźnie widoczne.

 • Płyta SkamoWall Board jest gotowa do nakładania na nią tynku Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster po 30 minutach od zastosowania Skamol Primer.

Pojemność

3L i 10L

Wymiary

190 × 200 × 125mm (3L)
230 × 200 × 180mm (10L)

Wydajność

15m2 (3L) and 50m2 (10L)

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem

Skład

 • 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu [EC no.247-500-7]
 • 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [EC no. 220-239-6] (3:1) (< 0,0015% / 0,015g/L)

Środki ostrożności

 • Chronić przed dziećmi.

 • Produkt nie jest łatwopalny.

 • Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z regułami klasyfikacji o oznakowaniach substancji i mieszanin.

 • Podczas pracy przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

 • Może powodować wystąpienie rekacji alergicznej.

 • W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Chcesz wiedzieć więcej?